1. Úvod do problematiky se zdůvodněním potřebnosti a aktuálnosti tématu
  1. Současnost jako éra informací, prolínání virtuálního a fyzického světa
  1. Osobní bezpečnost při pohybu v kyberprostoru a při užívání počítačových technologií - zásady bezpečnosti a ochrana soukromí, virtuální identita, kybernetické hrozby a možná rizika, praktické dovednosti (silné heslo, zálohování, zabezpečení počítače)
  1. Zneužití počítačových technologií – kyberšikana, kybergrooming, rizika sociálních sítí, kyberstalking, happy slapping
  1. Nejčastější mýty o bezpečnosti na internetu
  1. Zásady pro bezpečný pohyb v kyberprostoru, základy netikety
  1. Počítačové technologie a právo, kde hledat informace a pomoc
  1. Zdroje, doporučená literatura