Krajský úřad JmK

 Občanské sdružení Hypericum navázalo spolupráci s Krajským úřadem JmK, který se rovněž zabývá problematikou kybernetické bezpečnosti a již v této oblasti úspěšně realizoval projekt „Bezpečně v kyberprostoru“ (http://kr-jihomoravsky.cz/kyber). Naše záměry jsou v souladu také s cíli projektu „Zdravá municipalita a místní Agendy 21“ (http://zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz). Další společnou aktivitou je snaha o začlenění tématu kybernetické bezpečnosti do rámcového vzdělávacího plánu pro školní vzdělávání, aby se s těmito otázkami začaly děti seznamovat v rámci povinného vzdělávání. Spolu se zástupci dalších organizací bylo již zahájeno jednání s Národním ústavem pro vzdělávání, který pro MŠMT návrhy těchto plánů zpracovává a reviduje.

 

Policie ČR

 Školení pro pedagogy na téma kyberbezpečnosti se spolu se zástupci občanského sdružení Hypericum zúčastnili také zástupci Policie ČR kpt. Mgr.Roman Mráka z oddělení informační kriminality a  por. Mgr. Zdeňka Procházková z preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie ČR JmK, kteří zaujali publikum tématem týkajícím se zneužívání počítačových technologií. Vzhledem k tomu, že případy kyberšikany apod. se dějí na téměř každé škole, pedagogové ocenili také přednášku o trestněprávní odpovědnosti a možnostech, kam se mohou obrátit v případě podezření, že byl spáchán trestný čin.

http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=21174542&doctype=ART&#PIO

 

Společnost Icontio

  Společnost Icontio poskytuje své služby jak v oblasti konzultací, tak v oblasti technologií a vývoje software – od strategického poradenství, analýz procesů, projektového řízení, řízení informační bezpečnosti přes vývoj aplikací na různých platformách až po instalace, dohled a správu počítačů, sítí a infrastruktury, včetně dodávky hardware a software. Poskytuje konzultace a poradenství  a pořádá semináře a školení v následujících oblastech: informační bezpečnost, řízení projektů a rizik, správa informačních a komunikačních technologií, ochrana osobních údajů a další. Je akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících (č. akreditace AK/I-26/2012).

www.icontio.com