Při pohybu v kyberprostoru (čímž myslíme nejen internet, ale také třeba používání mobilního telefonu a dalších podobných zařízení) nám mohou vzniknout problémy, které mohou mít zhruba dva důvody:

1.   nedostatečné zabezpečení technologií, které používáme;

2.   záměrná snaha útočníka způsobit uživateli škodu nebo prostě jen vyzkoušet, co vše je ve světě počítačových technologií možné – pro vás to však může mít úplně stejné důsledky.

Nejčastěji nastává kombinace obojího – pro někoho je např. díky vašemu špatnému zabezpečení nebo neopatrnému chování snadné dostat se do vašeho soukromí (mail, bankovní účet, profil na Facebooku apod.). 

V takovýchto případech může dojít k následujícím situacím:

 • na váš počítač se dostane virus nebo jiný škodlivý software, protože vaše zabezpečení je nedostatečné nebo již zastaralé (nebo jej dokonce nemáte vůbec);
 • váš počítač bude požadovat zaplacení pokuty jménem Policie ČR a nepůjde spustit;
 • přijdete o soubory ve svém počítači;
 • přijdete o doručené/odeslané emaily (které jste třeba ani nečetli);
 • při pohybu na veřejné wi-fi síti ani netušíte, že se někdo snadno může  dostat k vašim přihlašovacím údajům a k heslům;
 • někdo se záměrně dostane do vaší mailové schránky a začne vaším jménem rozesílat zprávy (důvodem zde může být třeba to, že máte slabé nebo snadno odhadnutelné heslo);
 • útočník pronikne do vašeho internetbankingu a odešle na svůj účet vaše peníze;
 • váš počítač se stane součástí sítě tzv. botnetů – tedy počítačových robotů, kteří na povel jejich „pána“ (toho, kdo je ovládá) vykonávají jakoukoli činnost, třeba hledají další počítače, které by do sítě zapojily; nejen, že tato činnost váš počítač vytěžuje (zpomaluje a ještě spotřebovává elektřinu), navíc je často nelegální;
 • někdo se za vás začne vydávat, vaším jménem někoho urazí, někomu ublíží;
 • někdo z vás vymámí informace, jejichž poskytnutí budete později litovat – např. intimní fotografie (pomocí nichž vás pak můžou vydírat) nebo třeba informaci o pobytu vašeho nadřízeného, která byla tajná;
 • někdo vám vykrade byt, protože bude jistě vědět, kdy se do něj nedostanete;
 • váš mobil bude odesílat „prémiové“ SMS, přičemž jedna stojí desítky korun, z nichž většina jde na účet útočníka.

 Víte, jak takovým problémům předejít, nebo jak se chovat, aby vůbec nenastaly?

  Víte, jak o tom poučit i vaše žáky a studenty?