Vážení pedagogové,

rádi bychom vás pozvali k účasti na vzdělávacím programu „Bezpečí ve virtuálním světě“, jehož prostřednictvím můžete získat znalosti o rizicích spojených s pohybem v kybernetickém prostoru. Tyto vědomosti mohou být užitečné pro vaši vlastní osobní informační bezpečnost a můžete je rovněž předat vlastním dětem i svým žákům a studentům, kteří vstupují do světa obrovských technologických a komunikačních možností, v nichž se vyznají mnohem lépe než jejich učitelé a rodiče.

Ti často ani nemusejí tušit, co děti na počítačích dělají, co zveřejňují, co kam posílají, s kým komunikují (a vědí to vždy i děti samy?), zda neohrožují rodinný bankovní účet, zabezpečení domu nebo uschované cennosti nebo co všechno na sebe (a na rodiče nebo učitele) na internetové síti prozradí.

Informace o nebezpečí, které se může skrývat ve virtuálním světě, a zejména o základních pravidlech obezřetného chování a možnostech ochrany proto budou stále nabývat na důležitosti.

Obsah:

  • typické příklady, jak lze počítačové technologie zneužít;
  • bezpečné chování na sociálních sítích a internetu, omezení rizika zneužití virtuální identity;
  • bezpečné používání informačních technologií – co (ne)dělat ve virtuálním světě, abychom si nezpůsobili problémy ve světě reálném;
  • kyberšikana;
  • ochrana osobních údajů na internetu;
  • internet a právo – co je a co není legální;
  • praktické ukázky a případy, které se staly;
  • metodické materiály k výuce.

Kurs je určen pro učitele všeobecněvzdělávacích předmětů na základních a středních školách a pro učitele informatiky. Na závěr účastníci obdrží certifikát o absolvování. V případě zájmu jim i následně budou zasílány aktuální informace týkající se tohoto tématu. Obdrží rovněž skripta, která se jim stanou trvalým zdrojem informací pro použití ve výuce, a přístup na portál a k e-learningovým kursům (Moodle) s pravidelně aktualizovanými materiály na dané téma. Zde bude rovněž možné sdílet zkušenosti i tipy pro vhodné začlenění tématu do odpovídajících předmětů na základních i středních školách. Během školení se uskuteční výstavka literatury a základních metodických materiálů použitelných zejména v předmětech ICT, občanská výchova nebo základy společenských věd.

Kursy jsou rozděleny na čtyři moduly dle typu školy – viz jejich podrobnější obsah.