Možnosti obrany v konkrétních případech

Stalking

Dejte stalkerovi jasně na vědomí, že o jeho zájem nestojíte.

Neodpovídejte mu na vzkazy, nechoďte s ním na schůzky.

Změňte zvyky (choďte či jezděte jinými cestami, v jinou dobu apod.).

Uchovejte si výhrůžné SMS nebo maily jako důkazní materiál.

Informujte policii.

Každý stalker může mít jiný záměr a používá k tomu různé metody pronásledování a obtěžování. Někteří jsou méně a jiní více nebezpeční. Nikdy však nenechávejte jakékoli projevy stalkingu bez povšimnutí! Od 1. ledna 2010 je stalking trestným činem!

Aby mohla policie pachatele obvinit ze stalkingu, musí být dodrženy zejména tři podmínky:

Musí být jednoznačné, že pronásledovatel tak činí proti vůli oběti.

Pronásledování musí být intenzivní.

Pronásledování musí být dlouhodobé (min. 4 až 6 týdnů).