Hypericum o.s. je občanské sdružení registrované od 12. 12. 2008 u ministerstva vnitra. Základními cíli sdružení jsou rozvoj kulturního života a občanské společnosti, podpora sportovních aktivit, zdravého životního stylu a trvale udržitelného rozvoje, organizování vzdělávacích programů, volnočasových a charitativních aktivit, spolupráce s resorty školství, vývoje a výzkumu, podpora kulturních a duchovních hodnot a tradic ve společnosti a mezinárodní spolupráce.

Hypericum o.s. se zaměřuje na aktuální společenská témata, jakými jsou například kybernetická bezpečnost a vyváženost pracovního a osobního života pracovníků především v malých a středních podnicích. Zkoumá stresové faktory v souvislosti s růstem pracovní zátěže a zároveň identifikuje nové a inovativní způsoby a metody práce a řízení pracovníků. Členy občanského sdružení jsou především osoby pracující v komerční sféře v malých a středních podnicích. Díky tomu znají situaci řady pracovníků, kteří musí skloubit potřebu práce a rodinného života.

Občanské sdružení Hypericum v minulosti realizovalo aktivity v oblasti zdravého životního stylu a volnočasových aktivit se zaměřením na aktivní odpočinek jako například sportovní den, dále pak vzdělávací besedy a semináře s tématikou work-life balance.