Kouzlo příběhu

Vyprávění příběhu nebo příhody patří odedávna k základním pedagogickým nástrojům. Žáky a studenty pomocí nich můžeme snadněji přesvědčit, že takové věci se nestávají jen v Americe, ale také u nás, a že se týkají i jejich vrstevníků. Slyší-li o někom, kdo se dostal při pohybu ve virtuálním světě do problémů, snáze uvěří, že se taková věc může stát i jim a že je třeba být obezřetný.

Rozhodnete-li se pracovat s příběhem, můžete využít jedné z následujících možností:

1. Nahlédněte do odkazu "Opravdou se stalo" na této webové stránce. Naleznete tam popisy skutečných příběhů, které se odehrály přímo na brněnských školách nebo byly vyšetřovány brněnskými policisty.

2. Videopříběhy s metodickým komentářem připravilo Národní centrum bezpečnějšího internetu a najdete je v následujícím odkazu:

http://www.bezpecne-online.cz/netstory.html

Jedná se o pět hraných příběhů, které poukazují na nejpalčivější problémy a rizika, která se objevují ve světě online. Jsou doplněny komentáři odborníků, kteří se snaží škodlivé aspekty popsat, poradit, jakým způsobem se lze v problematických situacích zachovat a jak vzniklé situace řešit. Příběhy popisují skutečné případy kyberšikany a školní šikany, šikany učitelů, kybergroomingu a zneužití osobních a citlivých údajů. Nabízí se zde mnoho inspirace pro diskusi se žáky a studenty, který učitel může nenásilně obohatit o návod, jak takové situace řešit nebo neřešit. K příběhům jsou také zpracované podrobné metodiky, které lze ve výuce použít.