S velkým rozvojem počítačových technologií v posledních letech a následnými vlivy na život každého z nás stoupá potřeba vytvořit jakási „pravidla bezpečného provozu na internetu“. Nabízí se zde srovnání s dopravní výchovou a pravidly silničního provozu. Těch také nebylo třeba v době, kdy se na cestách občas objevil pomalu jedoucí koňský povoz, ale začala být důležitá v době, kdy se začala rozšiřovat automobilová doprava. My se dnes nacházíme v podobném přelomovém bodě. Je třeba, aby si to uvědomovali nejen odborníci zabývající se kybernetickou bezpečností, ale také učitelé (a samozřejmě také rodiče).