V roce 2012 jsme jsme z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získali podporu projektu na vzdělávání pedagogů CZ.1.07/1.3.41./01.0040 "Příprava pedagogů na výuku o nových a přicházejících rizicích z technologického světa a kybernetického prostoru" realizovaného v rámci 2. Globálního grantu CZ.1.07/1.3.41 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji.

Předmětem projektu je vytvoření (doposud neexistujícího) vzdělávacího programu pro pedagogy základních a středních škol, zaměřeného na výuku ochrany informací a vlastní osobní informační bezpečnosti. Po jeho absolvování budou pedagogové znalostně vybaveni pro přípravu žáků, pro které je důležité se v tomto světě správně orientovat.

Ve spolupráci se společností Icontio (Brno) probíhala od poloviny roku 2012 příprava vzdělávacích modulů. Žádost o akreditaci tohoto programu byla na MŠMT byla podána v lednu a ke dni 20.3.2013 byla schválena pod číslem MSMT-1536/2013-201-49. Nyní se již konají školení pedagogů.

Rovněž jsme navázali spolupráci s dalšími subjekty a projekty podobného zaměření (např. Policie ČR, Krajský úřad JmK, společnost Google, VŠB Ostrava, projekt E-Bezpečí prostřednictvím Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého Olomouc, projekt In-generation).