V rámcových vzdělávacích plánech pro střední školy se téma kybernetické bezpečnosti zatím (až na několik zmínek) rovněž neobjevuje. V nejbližší době se však připravuje jejich aktualizace a lze očekávat, že se toto téma bude rovněž zařazeno (aktualizovaný RVP pro základní školy platný od 1. 9. 2013 jej již obsahuje). V rámci našeho pojektu jsme zpracovali také metodiku začlenění tématu kyberbezpečnosti do ŠVP. Má být pomocným materiálem pro učitele, ředitele škol, koordinátory ŠVP, předmětové komise např. ZSV a ICT. Obsahuje již předformulované výstupy a obsah učiva, které lze v případě zájmu upravit, doplnit či jinak tvořivě použít a vhodně zařadit do ŠVP vybraného předmětu. Do doby ukončení projektu (červen 2013) je text metodiky přístupný pouze pro zapojené pedagogy, poté bude uveřejněn v tomto odkazu.