Pro rychlou orientaci

Botnet -  napadení počítače a jeho zapojení do sítě tzv. botů - počítačů ovládaných na dálku (uživatel počítače o tom zpravidla nemá ani tušení).

Firewall – bezpečnostní systém počítače, který má zabránit přístupu nežádoucích dat (např. škodlivých kódů).

Hackovat – nezákonně se dostat do cizího počítačového systému, obvykle s nějakým špatným úmyslem. Někdy se jedná o snahu najít tzv. díru v zabezpečení, nemusí za tím být nutně snaha poškodit uživatele.

Happy Slapping („spokojené fackování“) – nečekané  (dopředu naplánované) fyzické napadení, které se nahrává na mobilní telefon nebo kameru. Cílem je získat šokující a pro oběť ponižující videozáznam, který poté útočníci umístí na internet.

Hoax – šíření poplašných, nebezpečných a řetězových zpráv, které obsahují zkreslené informace nebo přímo lež.

Kybergrooming – zneužívání počítačových technologií k tomu, aby útočník pomocí manipulativní komunikace nejprve získal důvěru a postupně jej přiměl k osobnímu setkání, na němž pak může dojít ke zneužití schůzce.

Kyberstalking – zneužívání počítačových technologií k obtěžování a pronásledování oběti (zasílání velkého množství sms zpráv, emailů, neustálé telefonování či prozvánění).

Kyberšikana (cyber bullying) -zneužití počítačových technologií (obvykle mobilu nebo internetu) k ubližování druhým, slovnímu napadání, posílání urážejících nebo zastrašujících zpráv nebo SMS, zveřejňování materiálů ponižujících druhé.

Malware - škodlivý software, který napadá počítač, často je označován jako vir.

Phishing – podvodný email, který chce vzbudit zdání, že je odeslán bankou a často vyzývá k potvrzení osobních údajů, přičemž cílem je získat přístup k internetovému bankovnictví nebo PIN kód k platební kartě.

Počítačový červ – program, který se dokáže sám šířit do dalších počítačů; často způsobuje neprůchodnost sítě.

Pretexting – používání vymyšleného scénáře s cílem přesvědčit oběť k učinění nějaké akce nebo k získání potřebné informace.

Sexting – rozesílání zpráv, obrázků a videí se sexuálním obsahem, která mohou být poskytnuty dobrovolně v rámci např. partnerských vztahů, ale poté se stanou např. předmětem vydírání.

Skimming – kopírování údajů z platební a kreditní karty (při vybírání peněz v bankomatu), aby mohla být vytvořena její kopie.