1. Úvod do problematiky se zdůvodněním potřebnosti a aktuálnosti tématu

2. Současnost jako éra informací, prolínání virtuálního a fyzického světa

3. Osobní bezpečnost při pohybu v kyberprostoru a při užívání počítačových technologií – zásady bezpečnosti a ochrana soukromí, virtuální identita, kybernetické hrozby a možná rizika, praktické dovednosti (silné heslo a další přístupové údaje, zálohování, zabezpečení počítače)

4. Prohlížeče a bezpečnost

5. Počítačové technologie a praktický život – autorské právo, stahování a šíření, mobilní sítě, wi-fi, internet v mobilu, marketing

6. Zneužití počítačových technologií – kyberšikana, kybergrooming, rizika sociálních sítí, kyberstalking, happy slapping, sociální inženýrství, sexting

7. Nejčastější mýty o bezpečnosti na internetu

8. Zásady pro bezpečný pohyb v kyberprostoru, základy netikety

9. Počítačové technologie a právo, kde hledat informace a pomoc

10. Zdroje, doporučená literatura