1. Úvod do problematiky se zdůvodněním potřebnosti a aktuálnosti tématu

2. Současnost jako éra informací, prolínání virtuálního a fyzického světa

3. Osobní bezpečnost při pohybu v kyberprostoru a při užívání počítačových technologií - fyzická/hardwarová/softwarová bezpečnost, zásady bezpečnosti a ochrana soukromí, virtuální identita, kybernetické hrozby a možná rizika, praktické dovednosti (silné heslo a další přístupové údaje, zálohování, cloudové systémy, zabezpečení počítače)

4. Bezpečnost při pohybu na síti – prohlížeče, bezpečnost webových aplikací, informačních systémů a serverů, šifrování a další bezpečnostní algoritmy

5. Počítačové technologie a praktický život – počítače v dalších zařízeních, bankovnictví, marketing, autorské právo, duševní vlastnictví, databáze, stahování a šíření, mobilní sítě, zabezpečení mobilních operačních systémů, wi-fi,  elektronický podpis

6. Zneužití počítačových technologií – kyberšikana, kybergrooming, rizika sociálních sítí, kyberstalking, happy slapping, sociální inženýrství, sexting, škodlivé kódy

7. Nejčastější mýty o bezpečnosti na internetu

8. Zásady pro bezpečný pohyb v kyberprostoru, základy netikety

9.  Prevence v oblasti IT technologií ve školní praxi – identifikace rizik, možnosti zabezpečení počítačové sítě ve škole, zařazení tématu kybernetické bezpečnosti do výuky ICT, bezpečnostv organizacích, informační bezpečnost ve škole

9. Počítačové technologie a právo, kde hledat informace a pomoc

10. Zdroje, doporučená literatura