Konkrétní zásady, které by pedagogové měli vštěpovat svým žákům a studentům – samozřejmě příslušně upravené a zformulované s ohledem na jejich věk a zralost:

 Nesděluj o sobě příliš mnoho informací, zejména nikde neuváděj své osobní údaje – jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, číslo telefonu. Používej přezdívku nebo zkratku jména.

Než o sobě něco zveřejníš, dobře si to rozmysli – nic, co na internetu už jednou bylo, nelze úplně vymazat.  

Osobní údaje nezapisuj ani do registračních formulářů (ICQ, chat apod.), které nejsou chráněny zákonem o ochraně osobních údajů. Nevíš-li, která data můžeš pro registraci použít, poraď se s rodiči.

Nesděluj soukromé informace o vaší rodině, nezveřejňuj rodinné fotografie.

Neposílej nikomu neznámému své osobní fotografie – nemáš jistotu, kam se dostanou. Při komunikaci s neznámými osobami buď opatrný při sdělování svého věku.

Pečlivě si zvol své heslo a nikomu ho nesděluj – nikdo nemá právo ho vědět.

Na podezřelé vzkazy a zprávy nereaguj, neodpovídej na hrubé nebo vulgární maily. Pokud se na internetu setkáš s něčím, co se ti nelíbí, řekni o tom rodičům nebo někomu dospělému.

Pokud máš podezření, že by se mohlo jednat o něco nezákonného, uchovej důkazy např. o tom, že tě kontaktoval někdo cizí a snažil se tě vylákat na schůzku – je to důležité pro policii, aby rychle našla toho, kdo může být nebezpečný.

Nikdy si nemůžeš být jistý, že ten, s kým si píšeš nebo povídáš na chatu, o sobě skutečně sděluje pravdivé údaje (např. věk) – buď proto opatrný.

Seznam se s pravidly diskuse nebo chatu, který používáš – pokud je někdo porušuje, můžeš to nahlásit na příslušný kontakt uvedený na stránce.

Narazíš-li na nevhodný obsah, upozorni správce webu nebo jej nahlas na tzv. horké lince. Způsobí-li ti něco nepříjemné pocity, svěř se rodičům nebo někomu, komu věříš.

Pokud na internetu poznáš nějaké nové přátele, bylo by dobré, kdybys o tom řekl rodičům. Pokud by ses s někým z nich chtěl osobně setkat, sděl to rodičům v každém případě. Nechoď na takovou schůzku sám, vždy by se měla odehrát na nějakém veřejném místě.

Při chatování máš právo kdykoliv opustit chatovací místnost, pokud je ti něco nepříjemné nebo se cítíš ohrožený. Totéž platí o webové stránce, obrázku nebo videu.

Rodiče jistě ocení, když je občas budeš informovat o tom, jak na internetu trávíš čas. Nechtějí tě omezovat, ale záleží jim na tvém bezpečí.

Neotvírej emaily nebo např. zprávy z ICQ z neznámých nebo podezřelých adres nebo jejich přílohy, mohou obsahovat soubory, které by mohly poškodit tvůj počítač. Nikdy nevypínej zabezpečení počítače (antivirovou ochranu, firewall).

Počítej s tím, že ne všechny informace uvedené na internetu jsou pravdivé. Pokud je chceš dále použít, ověř si je i z jiných zdrojů.

Pokud si chceš na internetu objednat nějakou věc, řekni o tom nejprve rodičům a teprve potom vyplň požadované údaje např. v e-shopu.

Dej si pozor, abys na internetu netrávil veškerý svůj volný čas – je dobré stanovit si jasné hranice, příp. maximální dobu strávenou na síti.

Pokud si s něčím nevíš rady a nemáš se komu svěřit, můžeš zavolat nebo napsat např. do   poradny e-bezpečí nebo na Linku bezpečí.